Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

stavba kralikárny

Vítejte na stránce kalifornskykralik.websnadno.cz v sekci stavba kralikárny

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Zděná králíkárna hrubá stavba

 kotvení vazby

boční pohled

 

finále 

detail kotce

odkapová hrana na moč

 

 

 

 

 

 

Stavba zděné králíkárny

 

Zděné králíkárny patří mezi chovatelská zařízení, u kterých se uplatňují materiály typu beton, cihly, ocel, plechy a v malé míře rovněž dřevo. Obvodové stěny králíkárny jsou z cihel. Mají mnoho předností, zejména repasovatelnost. Ale jako vše má i toto zařízení nějakou tu nevýhodu, a tou je její velmi malá mobilita. Je proto nutné zvolit správné místo, aby stavba nepřekážela, jelikož přemístění je prakticky nemožné.

Před vlastní stavbou je nutné si vykolíkovat základy za pomocí tyčí a provázků. Po vykolíkování je potřeba  udělat a správně vyměřit základovou desku pomocí hadicové vodováhy („šlaukváha“). Kdo má možnost a chce mít vše velmi přesné použije statickou laserovou vodováhu. Nyní je možno vykopat základy buď klasicky po obvodu nebo s použitím takzvaných betonových bodů. Což jsou zjednodušené základy formou vyvrtání děr zemním vrtákem po odvodu a několika uprostřed do hloubky 80 cm. Tyto díry se vyplní kamením s betonem a ocelovým kotvením, které se následně nechá delší, aby se mohlo ukotvit ke kovovým prvkům v základové desce. Na výplň se použije beton 1:5 nebo 1:4. Po vyplnění se nechá beton několik dní tvrdnout. Po této operaci následuje stavba zevního bednění, sloužícího k odlití základové desky. Na vlastní základovou desku se opět použije dostatek kamení, kterým se vyloží dno a na něj se do 1/3 výšky položí svařovaná betonářská síť, která se přivaří nebo přidrátuje k oceli vyčnívající z betonových bodů. K zalití se používá beton zprvu 1:5, později 1: 4 vše uhladíme a necháme zatvrdnout. Po vytvrdnutí je třeba natřít beton asfaltovým penetračním nátěrem a na něj položíme hydroizolaci typu ipa. A na ní dáme podkladový beton 1:4, který stáhneme pomocí desek do mírného spádu, ten zajistí budoucí odtok moče v prvním podlaží. Výšku nadzemní časti základové desky volíme dle terénu a výšky obsluhujících osob, ale alespoň 50 cm, aby nemohlo dojít při vydatných deštích k vytopení spodních kotců. Po vybetonování je dobré základovou desku nechat nejlépe  6 týdnů odležet.

Po vytvrdnutí betonu můžeme začít s vlastním zděním obvodové zdi. Zdíme klasicky na plocho jako při zdění běžné zdi. Přepážky  mezi kotci se mohou z úsporných důvodů zdít na stojačku („kandka“). Na tuto stěnu umístíme zvenku na kolmo kovový profil typu „U“. Tento profil bude sloužit pro pozdější přivaření pantů pro budoucí dvířka kotců. Malta by měla být na zdění dosti takzvaně mastná o poměru cementu, vápna, písku 1: 1: 5. Nutné je mít na paměti, že při zakládání první vrstvy cihel na zadní stěně se vynechá spodní vrstva cihel, aby se mohl vytvořit odtok pro moč. Tento otvor pro další zdění přemostíme ocelovým plocháčem, překladem,…. , abychom mohli pokračovat ve zdění dalších řádků cihel. Kotec vyzdíme maximálně do výšky 60 cm (záleží na chovaném plemenu).

Po dozdění a řádném vytvrdnutí malty následuje stavba bednění a následné odlití stropu z betonu. K výrobě bednění na strop se dobře hodí betonářská překližka nebo desky. Tyto desky se na zadní stěně mírně přetáhnou, aby se vytvořila z betonu okapová lišta pro moč. V našem případě jsem pro vytvoření této lišty použili formu s ohnutého plechu do tvaru „L“ a na dno jsem do prostřed umístili malý hranolek pro vytvoření lepšího odkapu. Osvědčilo se nám desky před požitím obtočit smrštitelnou fólií. Tato fólie pomáhá při oddělování bednění ze zatvrdlého betonu. Položené bednění se zajistí skupinou tyčkových vzpěr a pořádně se ukotví, aby při odlévaní nedošlo k propadnutí bednění nebo vylití betonů. Před litím betonu do bednění vložíme betonářskou síť. Kterou mírně podložíme, aby zůstala alespoň 1/3 výšky budoucího panelu. Na boční venkovní stěnu dáme plát polystyrenu ke snížení tepelného mostu. Na betonování stropů se požije beton v poměru 1:4 s přídavkem štěrku. Na finální ukončení se může budoucí strop přetáhnout betonem s přídavkem drceného polystyrenu nebo perlitu, minimální tloušťka stropu je 5 cm. Po řádném vytvrdnutí (6 týdnů) se může opětovně pokračovat s výstavbou dalších pater maximálně však tří, jelikož nikdo není tak vysoký, aby dosáhl do dalších pater pokud nemá v plánu obsluhovat další patra mrakodrapu z plošiny.

 

Před odlitím posledního stropu je dobré k betonářské síti přivařit na kolmo k okrajům závitové tyče, které poslouží k upevnění budoucích podzemnic sloužících k ukotvení vazby střechy.Vazbu vytvoříme dle použité krytiny. My jsme použili kovovou lakovanou vlnovku, která se připevní za pomocí samořezných šroubů. Neměli by jsme zapomenout na okap k odvodu dešťové vody. Po všech těchto peripetiích je na radě omítnutí kotců. Omítku (1:3:4) děláme jen velmi slabou pouze k uzavření spár u cihel, jelikož je pravděpodobné, že by králíci silnější omítku mohli ohryzávat. Po řádném vyzrání omítek a jejich vyschnutí, je ne řadě nátěr kotců. Zde je více možností: jednak použití vápna nebo použití omyvatelných nezávadných barev, před jejichž použitím má být aplikována penetrace. Po těchto úkonech následuje zlatý hřeb celé práce a tou je fasáda. V našem případe jsme celou stavbu nejdříve obložili zateplením. Zateplovací desky jsme řádně ukotvili a obtáhli pletivem. Potom následovala hrubá omítka (1:1:5) a na ní finální vrstva malty (1:1). Nakonec jsme ještě obtáhli podrovnávku štukem. Dvířka králíkárny jsme nechali svařit z kovového profilu typu „T“. Do těchto profilů se navařila bodovaná mříž. Na spodní část se nám osvědčilo dát lakovaný plech asi 10 cm vysoký s vytvořením okrajem, tento plech zamezuje vyhazování podestýlky z kotce přes mříž a vytvořený spodní okraj stírá nahromaděnou podestýlku od dvířek. Obdobný plech se umístí na otvor v zadní stěně sloužící k otoku moče, tento plech složí k zachytávání pevných výkalů.

Pevně věřím, že tento článek poslouží jako inspirace ke stavbám zařízení i třeba jiného typu, jelikož si myslím, že chovatelství je i o estetické hodnotě.

TOPlist